Partners

IVN bundelt de krachten met partners voor het project de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Hieronder lees je meer over de expertises van die partners.

De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen wordt financieel mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en de gemeenten Reimerswaal, Hulst, Middelburg, Goes, Tholen en Borsele.

Provincie Zeeland

Logo provincie ZeelandHet klimaat verandert, dat is zeker. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar steeds vaker op. Het is daarom goed dat we allemaal een steentje wegdragen en onze omgeving vergroenen. Een groen schoolplein vangt overtollig regenwater op en draagt bij aan een koele omgeving. Helemaal klimaatbestendig dus! Daarom leveren we als Provincie graag een bijdrage aan dit initiatief. Goed voorbeeld doet immers goed volgen! Kijk voor meer infomatie op de websites Aanpak klimaatadaptatie Provincie Zeeland en Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee.

Natuur en Milieueducatiecentra Zeeland

De samenwerkende NME-centra in Zeeland willen kinderen graag meenemen in het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Samen met natuurouders, vrijwilligers, natuurgidsen en gastdocenten laten ze kinderen de geheimen van de natuur ontdekken. Via hun uitleensysteem hebben ze een schat aan leskisten en materialen beschikbaar voor scholen, kinderopvangcentra en BSO’s. Daarnaast bieden ze excursies aan naar de prachtige Zeeuwse natuurgebieden. Bekijk hier alle NME-centra in Zeeland.

Jantje Beton

Logo Jantje BetonJantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen en jongeren inzet voor meer en uitdagende speelruimte en meer speelkansen. Eén van de programmalijnen van Jantje Beton is Spelend Leren, waarbij we ons o.a. inzetten voor een natuurrijke en gezonde speel- en leeromgeving bij scholen en meer buitenlessen. Hierin werken we nauw samen met IVN Natuureducatie. De Groene Revolutie in Zeeland sluit hier naadloos op aan. We kunnen scholen en ontwerpers ondersteunen met kennis over de inrichting van het schoolplein, kinderparticipatie en het gebruik van de nieuwe pleinen tijdens de les. Kijk voor meer informatie op: www.gezondeschoolpleinen.nl en www.buitenlesdag.nl

GGD Zeeland: Gezonde School-aanpak

Logo GGD ZeelandKinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school. Veelal binnen, in het klaslokaal. En dat terwijl kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn en buiten les te krijgen. Daarom sluiten we als GGD Zeeland aan bij de Groene Revolutie. Hierbij leveren wij een bijdrage op twee gebieden:Logo gezonde school GGD Zeeland

We adviseren en ondersteunen scholen bij het inzetten van het schoolplein zodat deze bijdraagt aan het doel dat zij hiermee nastreven. Hoe kan het plein de gezondheid én daarmee leerprestaties van de leerlingen bevorderen? In de begeleiding van de scholen maken we gebruik van de Gezonde School-aanpak, waarbij met name de thema’s Voeding, Bewegen & Sport en Milieu & Natuur aansluiten bij het groene plein. Meer weten? Kijk eens op: www.ggdzeeland.nl/gezondeschool

Ook kunnen we scholen informeren over welke informatie m.b.t. de bodemkwaliteit bekend is, welke stappen zij kunnen zetten om meer informatie hierover te verkrijgen én welke oplossingen er zijn wanneer blijkt dat de bodem lood bevat.

Stichting Landshapsbeheer Zeeland (SLZ) 

SLZ logoStichting Landshapsbeheer Zeeland zet zich al decennia in voor het cultuurlandschap in Zeeland. We vinden het erg belangrijk om hier ook kinderen bij te betrekken. Geregeld nemen we schoolklassen mee het landschap in om bijvoorbeeld wilgen te knotten of waterbeestjes te vangen. In De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen adviseren we scholen over het belang van streekeigen en inheemse beplanting op het groene schoolplein. Ook adviseren we scholen in het bijvriendelijker maken van hun schoolplein. Samen met het IVN hebben we een factsheet gemaakt met inspiratie voor het Zeeuwse groene schoolplein. Er volgt in samenwerking met het IVN ook nog een aanbod met beheerinstructies voor de groene elementen op het schoolplein. Voor dit beheer kunnen scholen trouwens altijd bij ons terecht voor de gratis uitleen van gereedschap als snoeischaren, spades en zagen. Deze kunnen worden gereserveerd via ons online uitleensysteem

Meer partners

Voor de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen werkt IVN verder samen met Jong Leren Eten, HZ University, SportZeeland, GGD Zeeland, Springzaad, Jantje Beton en Stichting Landschaspsbeheer Zeeland. Het Waterschap Scheldestromen schenkt alle twintig deelnemende scholen vier bomen. Dit initiatief van het waterschap maakt onderdeel uit van Plan Boom. Samen roepen we op tot een Groene (r)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen.

 

Partners Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen 2021