De voordelen van een groene buitenruimte rond scholen

Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit voornamelijk versteend oppervlakte dat nauwelijks benut wordt als onderwijsruimte. Dat kan anders! We zeten hieronder een aantal positieve effecten van een groen schoolplein op een rij.

Een groen schoolplein draagt bij aan:

De gezonde ontwikkeling van kinderen

Groen schoolplein - gezondheid

Fysieke en sociaal-emotionele ontwikkeling

Kinderen doen andere beweeg- en zintuiglijke ervaringen op en bij een optimaal ingericht schoolplein komen ze ook in aanraking met eetbaar groen. Daarnaast is er op een grijs schoolplein veel meer sprake van competitie, terwijl op een groen schoolplein fantasie en creativiteit veel meer geprikkeld worden en er veel meer sprake is van kameraadschap.

Cognitieve en morele ontwikkeling

De aanwezigheid van groen verbetert ook het werkgeheugen en buitenspelen op een groen plein zorgt ervoor dat kinderen daarna hun aandacht beter bij de lesstof kunnen houden. Ook is een natuurrijk schoolplein goed voor de morele ontwikkeling doordat kinderen leren respect te hebben voor de omgeving, kennis opdoen over milieubewust gedrag en dat ze een band creëren met de natuur.

Kennis over en band met natuur

Groen schoolplein - kennis en band met natuurHet hebben van een goede band met de natuur hangt samen met het welzijn van mensen en bevordert vriendelijk gedrag. Groene schoolpleinen brengen kinderen in contact met natuur, waardoor ze een positieve houding tegenover natuur hebben.

De onderwijskwaliteit

Groen schoolplein - onderwijskwaliteit Een groen schoolplein maakt het voor leerkrachten aantrekkelijker om buiten les te geven. Op dit moment wordt nog slechts 1 procent van de lessen buiten gegeven. Dit terwijl het volgens juffen en meesters goed zou zijn als een kwart van de lessen buiten plaats zou vinden. Ruim 90 procent van de leerkrachten verwacht namelijk dat buitenles leidt tot een betere concentratie, dat lesstof langer blijft hangen en kinderen creatiever leren denken.

Een klimaatbestendige omgeving

Groen schoolplein - klimaatOp een groen schoolplein wordt rekening gehouden met factoren als droogte, hitte, wateroverlast en storm. Beplanting zorgt bijvoorbeeld in hete periodes voor schaduw en verkoeling en goed watermanagement zorgt ervoor dat kinderen ook na een fikse regenbui nog op het schoolplein terecht kunnen.

De biodiversiteit

Groen schoolplein - biodiversiteitEen vergroend schoolplein stimuleert de biodiversiteit zodra het op de juiste manier ingericht wordt, met aandacht voor variatie van planten en bomen en andere natuurlijke elementen. Zo is het schoolplein niet alleen voor kinderen een fijne plek, maar ook voor verschillende planten en dieren.

 

De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland.

Logo provincie Zeeland