Voor gemeenten

In een land waar praktisch iedere vierkante meter een bestemming heeft, vormt het Nederlandse schoolplein vaak een opvallend stuk verwaarloosde ruimte in de bebouwde omgeving. Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit voornamelijk versteende, vaak visieloze, ruimte die nauwelijks benut wordt als onderwijsruimte. Het vergroenen van het schoolplein en het gebruik van dit groene schoolplein kan in één keer bijdragen aan het oplossen van verschillende maatschappelijke opgaven waar we voor staan rond thema’s als: klimaat, biodiversiteit, de onderwijskwaliteit, gezondheid en de leefbaarheid in de wijk. Daar werken wij graag aan samen met partners. Doe je mee? 

Onze strategie

IVN zet zich op 5 manieren in om een Groene revolutie in het onderwijs aan te wakkeren:

  1. Vergroening: Natuurbeleving kan niet bestaan zonder natuur. Wij brengen natuur in het onderwijs door het vergroenen van de schoolomgeving. Van BinnenBos in de klas tot Voedselbosje op het schoolplein. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de vergroening ook op lange termijn geborgd is binnen de schoolomgeving. 
  2. Natuuracademie voor leerkrachten: We trainen leerkrachten om natuurinclusief les te geven, door het voorbereiden van lesmaterialen, inhoudelijk kennis over te dragen en didactische handvatten te geven. 
  3. Natuurkampen en schoolreisjes: we brengen niet alleen de natuur naar de leerling maar ook andersom. Onvergetelijke natuurervaringen beleef je door te klimmen in bomen en ravotten door het gras. 
  4. Hulptroepen: We trainen en faciliteren hulptroepen die de leerkrachten en school kunnen ondersteunen. Natuurgidsen en natuurouders die inspringen voor een gastles of een uitje naar de natuur ondersteunen.
  5. Campagne en lobby: Door middel van onderzoek en campagne proberen we ook een verschil te maken van bovenaf. We zetten het belang van natuur in het onderwijs op de agenda bij de politiek en beslissers in het onderwijs.