Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen

Buiten zijn en buiten leren in een natuurlijke omgeving stimuleert de ontwikkeling van zintuigen, creativiteit en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Dit zijn basisbehoeften voor de gezonde ontwikkeling van onze Zeeuwse jeugd. Daarom is volgens ons een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is noodzakelijk! Schoolpleinen of groene plekken aangrenzend aan de school spelen daarbij een sleutelrol. IVN Zeeland, GGD Zeeland en de Hogeschool Zeeland roepen daarom op tot een Groene (r)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Onze ambitie is dat binnen maximaal 1 schoolgeneratie álle Zeeuwse scholen de beschikking hebben over hun eigen groene speel- en leerplek.

Ben je het daarmee eens? Teken het manifest en doe mee!

Ik doe mee aan de Groene Revolutie

Accepteer cookies

Accepteer cookies

Schoolpleinen als groene speel- en leerplekken waar je de Zeeuwse Natuur ontdekt

Veel schoolpleinen zijn opvallend leeg en versteend. Verwonderlijk, omdat een schoolplein een belangrijke plek inneemt in het leven van alle kinderen. Uit onderzoek blijkt ook dat 43% van de kinderen het schoolplein in hun buurt saai vindt. En daar is wat aan te doen. Groene schoolpleinen bieden aan de ene kant een plek waar kinderen hun creativiteit kwijt kunnen en gevarieerder spelen, en aan de andere kant ook een buitenlokaal dat leerkrachten kunnen gebruiken voor het dagelijkse onderwijs. Bijvoorbeeld bij leren over de herkomst van onze voeding. Een groen schoolplein is dus veel meer dan een pauzeplaats, of overblijfplek, maar een speel- en leerlandschap. Het is een gezonde en inspirerende plek, waar kinderen zowel fysiek als sociaal leren in en van de natuur.

Naast de opbrengsten voor het opgroeiende kind, bieden deze plekken ook een bijdrage aan andere opgaves in de bebouwde omgeving, zoals hittestress, waterberging, biodiversiteit en fijnstof. Een groen schoolplein is als een kleine groene oase in de bebouwde omgeving van Zeeland. Goed voor mens en natuur.

Situatie in Zeeland

In Zeeland zijn er zo’n 200 schoollocaties, die wij een groene speel- en leeromgeving gunnen, maar die in de praktijk nog overwegend grijs betegeld en weinig inspirerend zijn. Uit de factsheet ‘Jeugdmonitor Zeeland, Lekker in je vel met groen en blauw in de wijk?’ uit 2017 blijkt dat Zeeuwse natuur in de buurt een positief effect heeft op gezondheid en overgewicht. In een wijk waar geen groen aanwezig is voelt 79% van de scholieren zich gezond. In een wijk waar volop groen aanwezig is, is dit significant hoger, namelijk 83%. Daarnaast leidt meer groen in de wijk ook tot minder overgewicht. Uit het onderzoek blijkt ook dat van de kinderen tussen de 7 en 18 jaar slechts 1% de aanbevolen hoeveelheid groente en fruit eet. Een natuurlijke schoolomgeving waar je groente en fruit zelf kunt kweken en zien groeien, stimuleert de consumptie en kennis en draagt bij aan het gezond opgroeien.

Groene (r)evolutie Zeeuwse Schoolpleinen doet u mee?

Als we in Zeeland kennis, middelen en daadkracht bundelen kunnen we samen de leer- en speelomgeving van onze kinderen transformeren. Daarom roepen wij overheden, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke organisaties op om mee te doen aan de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Een (r)evolutie om te zorgen dat alle scholen hun buitenruimte kunnen transformeren naar groene speel- en leeromgevingen. Het schoolplein wordt een plek waar Zeeuwse kinderen leren in en van de natuur en waar de buitenruimte integraal onderdeel is van de pedagogische en didactische omgeving van het opgroeiende kind. Het plein fungeert daarnaast als stapsteen in de bebouwde omgeving voor de Zeeuwse Natuur, en als een plek die op een warme zomerdag verkoeling biedt en bij hevige regenbuien extra water opvangt.

 

De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland.
Logo provincie Zeeland