Groningen
IVN
vrijdag02sep2022

Vrijwilligers in het zonnetje tijdens Gronings Groen

Zo’n 250 groene vrijwilligers uit de provincie Groningen waren vrijdagmiddag 2 september te gast op Gronings Groen in en om de boerderij Hoog Hammen in Overschild. Gronings Groen wordt jaarlijks georganiseerd door Groninger Landschap, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Groningen en Staatsbosbeheer. 

De groene vrijwilligers van de zes organisaties in de provincie Groningen worden hiervoor uitgenodigd als waardering voor hun inzet voor landschap, natuur en milieu in Groningen. 

Slag om de ruimte

Tijdens deze zevende editie van Gronings Groen stond het thema ‘Slag om de ruimte’ centraal. Het thema verwijst naar de grote en urgente opgaven waar Groningen de komende jaren, net als de rest van ons land, voor staat en die om oplossingen vragen en beslag leggen op de schaarse ruimte: klimaatadaptatie, energietransitie, kustverdediging en de transitie van de landbouw. 

De workshops en activiteiten tijdens Gronings Groen sloten aan op dit thema. Zo waren er excursies naar de nieuwe natuur van het Roegwold, was er een workshop over meervoudig ruimtegebruik en over nieuwe natuur en werd de documentaire Oerboeren vertoond in combinatie met een lezing over nieuwe verdienmodellen voor een toekomstbestendige en natuurinclusieve landbouw. Maar ook voor wildplukwandelingen, gedichten schrijven en lezingen over bijvoorbeeld de ransuil was plek. 

Pamflet Natuurinclusief Groningen

Om een bouwsteen te leveren aan de Provinciale Omgevingsvisie presenteerden de natuur- en landschapsorganisaties voor de zomer het pamflet Natuurinclusief Groningen. Hierin geven zij een natuurinclusieve visie op Groningen, waarin natuur en landschap worden ingezet als bondgenoot in de slag om de ruimte. 

Hollands Hoop

Het evenement vond dit jaar plaats op de bijzondere boerderij Hoog Hammen in Overschild, dat momenteel dient als decor voor muziektheaterspektakel Hollands Hoop. Van oudsher is het erf van Hoog Hammen een plek waar reeën, kerkuilen en tal van andere zoogdieren en vogels de beschutting vinden die ze nodig hebben.