In het basisonderwijs

Elk kind heeft het recht om met natuur in contact te komen. Dit maakt ze creatiever, gezonder en socialer. In Groningen bereiken we leerlingen via specifiek NME aanbod, maar kunnen scholen ook gebruikmaken van landelijke materialen.

In het voortgezet onderwijs

In Groningen proberen we op verschillende manieren jongeren te betrekken bij thema’s die in de breedste zin te maken hebben met natuur. Denk aan water, duurzaamheid, voedsel.

In de zorg

Groen is gezond! Het is goed voor de ontwikkeling, verhoogt geluk en vermindert stress. Helaas is de afstand tussen mens en natuur nog nooit zo groot geweest als nu. Wij willen deze afstand verkleinen door jong en oud vaker in contact te brengen met de natuur.

Voor beleidsmakers

Klimaatverandering, de stikstofcrisis en achteruitgang van biodiversiteit; vraagstukken die ook in Groningen iedereen raken. IVN Groningen helpt provincie en gemeenten met het aanpakken van deze uitdagingen via educatie, bewustwording, participatie en vergroening.

Met buurtbewoners

Het is heerlijk om door het bos of over heide te dwalen, maar voor natuur hoef je niet per se een hele dag uit te trekken of ver te reizen. Ook dichtbij is er van alles te beleven: in je eigen dorp of stad, buurt of wijk, achter- of schooltuin.

In de kinderopvang

Natuurbeleving in de kinderopvang is onmisbaar voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen. IVN begeleidt, adviseert, coacht en traint kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang om op locatie de relatie tussen kind en natuur te versterken.