Natuurlijk opgroeien en ontwikkelen

Jonge kinderen staan van nature in verbinding met de natuur vanwege hun natuurlijke nieuwsgierigheid voor alles dat groeit en leeft. Door digitalisering, verstedelijking en (over)bezorgde ouders spelen kinderen echter steeds minder buiten.Elk kind heeft het recht om met natuur in contact te komen. Contact met de natuur maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. Door hen actief te laten zijn in de natuur, krijgen ze een beter begrip van de wereld om hen heen en leren ze van de natuur te houden.

Ons aanbod voor het basisonderwijs in Groningen

Aanbod NME Groningen

Soms worden er voor scholen binnen een bepaalde gemeente aparte afspraken gemaakt. Dan bieden we voor verschillende bouwen gastlessen, materialen en excursies aan. Scholen in gemeenten waar we geen afspraken mee hebben, kunnen gebruikmaken van allerlei landelijke materialen.

Groen in en rond school

Maak van het schoolplein een buitenlokaal! Een lokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren, waar wat te ontdekken en te onderzoeken valt. Je kunt zelf aan de slag met groen in en rond de school. Denk aan een Voedselbosje, Tiny Forest, BinnenBos of moestuin.

Op schoolreisje met de Natuurschool van IVN

Schoolreisje Natuurschool

Ga mee met een excursie of schoolreisje van de Natuurschool! Een actieve dag in de buitenlucht (op het wad, in de haven en bij het Lauwersmeer), plezier beleven met je klas, uitwaaien en ook nog wat opsteken over de natuur.

Overig aanbod NME

Door middel van campagnes en projecten speciaal voor kinderen op de basisschool planten we, samen met jou als leerkracht, het zaadje voor een leven lang liefde voor de natuur. Hier vind je inspiratie, lespakketten en campagnes waar je bij aan kunt sluiten.

Wat kan IVN voor mij betekenen?

Wil je meer weten over wat IVN Groningen voor je kan betekenen in het basisonderwijs? Neem dan contact op met Agnes Schiphof.