Stem voor de natuur

IVN 17 november 2023

Hoe wil jij dat Nederland er over vijf, tien of vijftig jaar uitziet? Woensdag 22 november is de tijd aangebroken om politici te laten weten dat we alles op alles moeten zetten voor een gezonde, groene toekomst. Een land vol prachtige natuur, die tegelijkertijd bijdraagt aan ons welzijn. Op het gebied van klimaat en natuur staan we voor belangrijke keuzes. Laat dus vooral je groene stem niet verloren gaan en ga stemmen.

IVN Natuureducatie is dé organisatie die mens en natuur verbindt. In een tijdperk waarin we steeds verder van de natuur af zijn komen te staan, lijkt onze missie belangrijker dan ooit. Veel kinderen in versteende stadswijken groeien niet meer op samen met de natuur. Daarom doen we er van alles aan om de natuur weer terug te brengen in het dagelijks leven van mensen en proberen we de politiek ervan te overtuigen dat dit van essentieel belang is.

3-30-300 groennorm
Als IVN pleiten we voor groene, gezonde wijken. Hiervoor zou overal in het land de 3-30-300-groenregel (Nature Based Solutions) moeten gelden. Dit houdt in dat je vanuit iedere woning zicht moet hebben op tenminste 3 bomen, dertig procent van ieder gebouw in de schaduw van boomkroonbedekking valt en je binnen 300 meter afstand van iedere woning een groen recreatieplekje hebt.

Natuurrijke schooldag
Daarnaast vindt IVN dat iedere basisschool een groen, gezond schoolplein moet hebben, waarop kinderen fijn kunnen spelen en ook buitenles kunnen krijgen. De afgelopen jaren zijn er al heel wat schoolpleinen aangepakt en hebben ook veel scholen een Tiny Forest gekregen. Aangezien echter nog altijd 60 procent van de schoolpleinen vrijwel volledig versteend is, is er nog altijd veel werk aan de winkel. Reden voor ons om begin volgend jaar straks aan de kersverse Kamer in Den Haag de petitie ‘Alle schoolpleinen groen en gezond in 2030’ aan te bieden. De petitie is inmiddels door ruim 15.000 mensen ondertekend. Extra handtekeningen zijn nog steeds welkom.

Natuur op de werkvloer
Natuur terugbrengen in het dagelijks leven van mensen betekent ook groen op de werkvloer. Nederland kampt met een steeds hoger aantal burn-outs. Meer natuur op het werk heeft een positief effect op de gezondheid van werknemers, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. IVN pleit daarom voor vergroening van de werkplek, zowel binnen als buiten. Nu werken heel veel mensen op volledig versteende bedrijventerreinen, waar door een vergroeningsslag een forse gezondheidswinst te behalen is en ook de biodiversiteit een flinke boost kan krijgen.

IVN hoopt een nieuw kabinet te overtuigen er werk van te maken om de natuur terug te brengen in het dagelijks leven van mensen. Wil je mens en natuur ook een handje helpen, kies dan voor een groene stem. Heb je nog geen idee welke partij het beste bij jou past, doe een stemwijzer.

Deel deze pagina