Mens en natuur verbinden

Met IVN Groningen beleeft jong en oud de natuur: in de achtertuin of op het balkon, in de wijk en in natuurgebieden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert.

Wij ondersteunen beleidsmakers in hun doelen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie, circulaire economie, voedseltransitie, burgerbetrokkenheid en gebiedsopgaven.

Tiny Forest

Natuur in de buurt

Samen maken we onze Groningse buurten groener en leefbaarder. Onze versteende steden en dorpen kunnen dat goed gebruiken. Stadsnatuur helpt tegen hittestress, wateroverlast en draagt bij aan biodiversiteit. Door met buurtbewoners aan de slag te gaan wordt de buurt hechter en kun je samen van het resultaat genieten.

Tiny Forest

Tiny Forest

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Voortgezet onderwijs

Wil jij je leerlingen betrekken bij maatschappelijke vraagstukken rond natuur en duurzaamheid? IVN Groningen kan je hierbij helpen. Met projecten over bijvoorbeeld voedsel, water of energie.

Wat kan IVN voor mij betekenen?

Wil je meer weten over wat IVN Groningen voor je kan betekenen? Neem dan contact op met Rick Hoeksema.