Over Nationale Parken

IVN heeft de opdracht van het Ministerie van Landbouw Natuur & Voedselkwaliteit om zorg te dragen voor de coördinatie van de communicatie en educatie in 19 van de 21 Nationale Parken in Nederland. Van meerjarenplan tot onderwijsprogramma´s, informatiekranten, communicatie en participatietrajecten, bewonersavonden of natuur-recreatieve evenementen. In samenwerking met o.a. terreinbeheerders, vrijwilligers,
overheden en recreatiebedrijven initieert en organiseert de IVN coördinator een hoogwaardig aanbod van activiteiten en producten. Een aanbod dat de betrokkenheid van bewoners, ondernemers, jeugd en recreanten bij een Nationaal Park tot doel heeft. IVN opereert hiermee tot in de haarvaten van het Nationaal Park. Meer weten over Nationale Parken en IVN lees het Jaarverslag Nationale Parken 2017