programma activiteiten 2022

Hier is de planning van de activiteiten van onze afdeling voor het najaar  van 2022. Het doorgaan van de activiteiten is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen

activiteitenoverzicht sept - dec 2022
De activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Neem hiervoor contact op met de werkgroepcoördinator.

De werkgroepcoördinatoren communiceren e.e.a. met de werkgroepleden.