Steenuilenwerkgroep

teenuilenwerkgroep

In 2021 zijn leden van onze IVN afdeling begonnen met het in kaart brengen van de territoria van steenuilen in de gemeente Weert. Hieruit is de steenuilenwerkgroep gevormd.
De coördinator Remco Drevijn is bereikbaar via mailadres: steenuilen@ivnweert.nl

De steenuil is de kleinste uilensoort van ons land. Het zijn beschermde vogels (rode lijstsoort), die thuishoren in kleinschalige cultuurlandschappen.  Zij nestelen in o.a. in holle bomen, holtes in gebouwen en nestkasten. Je vindt ze vaak aan de randen van de bebouwde gebieden. In Weert en omgeving is de stand van de steenuil voorheen niet systematisch in kaart gebracht.

Tussen half februari en half april gaan de leden van de werkgroep territoria van steenuilen inventariseren. Later in het jaar vindt dan broedbiologisch onderzoek verricht bij steenuilen die broeden in nestkasten. Er wordt gekeken naar het aantal jongen. Hiervan wordt het gewicht bepaald en ze worden gemeten en geringd.
De gevonden waarnemingen worden doorgegeven aan het SOVON.

Daarnaast probeert men door middel van  voorlichting aan o.a. particulieren te zorgen dat de leefgebieden van de steenuil in stand gehouden en waar mogelijk verbeterd worden.
Ook worden nestkasten gemaakt, die particulieren op geschikte plaatsen door particulieren opgehangen kunnen worden. Kosten nestkast € 75.