IVN Cursussen

IVN- Cursussen

Bij het  IVN worden regelmatig cursussen gegeven. Hiermee kunnen belangstellenden o.a. hun kennis over natuur en landschap vergroten.
Deze cursussen worden deels door de eigen afdeling en deels in samenwerking met andere IVN afdelingen in de regio of een andere organisatie gegeven worden.

Cursussen 2024

IVN Weert herhaalt in 2024 de vogelcursus voor beginners.
Ook de bomencursus samen met Stichting Groen Weert wordt dit voorjaar herhaald wegens het grote aantal aanmeldingen.

Samen met de andere IVN afdelingen van de regio Midden Limburg start in augustus een Landschapsgidsencursus. Klik hier voor meer informatie over deze cursus

Kijk op de site van IVN Nederland voor het cursusaanbod van andere IVN afdelingen.