IVN Cursussen

IVN- Cursussen

Bij het  IVN worden regelmatig cursussen gegeven. Hiermee kunnen belangstellenden o.a. hun kennis over natuur en landschap vergroten.
Deze cursussen worden deels door de eigen afdeling en deels in samenwerking met andere IVN afdelingen in de regio of een andere organisatie gegeven worden.

Cursussen 2023

IVN Weert organiseert in 2023 een vogelcursus voor beginners.

In de IVN Regio Midden Limburg regio staat in 2023 een bomencursus gepland, die voor iedereen toegankelijk is.

Kijk ook op de landelijke IVN site voor het cursusaanbod van andere IVN afdelingen.