Jaarverslagen & beleidsplan

Het secretarieel jaarverslag 2021 aangevuld met de verslagen van de verschillende werkgroepen  kunt u hieronder inzien.

secretarieel jaarverslag & verslag diverse werkgroepen 2021

Daarnaast wordt het financieel jaarverslag gepubliceerd

financieel verslag 2021

 

Het meerjarenbeleidsplan wordt momenteel herzien. Als deze afgerond is, wordt het plan hier gepubliceerd.

beleidsplan ivn weert eo 2017-2021