Jaarverslagen & beleidsplan

Het secretarieel jaarverslag 2021 aangevuld met de verslagen van de verschillende werkgroepen  kunt u hieronder inzien.

Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2022

Klik hier voor de jaarverslagen werkgroepen 2022

Daarnaast wordt het financieel jaarverslag gepubliceerd

Klik hier voor het financieel verslag 2022

Het meerjarenbeleidsplan wordt momenteel herzien. Als deze afgerond is, wordt het plan hier gepubliceerd.

Klik hier voor het meerjaren beleidsplan 2023 – 2027 IVN Weert eo

Het concept van resp. het secretarieel jaarverslag, het financieel jaarverslag en het beleidsplan 2023 – 2027 zijn in de Algemene Ledenvergadering van 20 april a.s. ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.

Klik hier voor het concept verslag ALV 20-04-2023