Statuten en huishoudelijk reglement

In verband met de WBTR zijn de statuten en het huishoudelijk reglement in 2022 aangepast.
Je kunt ze beiden hier onder inzien.

Statuten IVN Weert 2022

Huishoudelijk reglement IVN Weert 2022