Onderwijs

 

Leden van de gidsengroep van IVN Weert e.o. werken samen met vrijwilligers van Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (kortweg NMC) aan de ontwikkeling en uitvoering van verschillende educatieve natuuractiviteiten voor het onderwijs. Deze activiteiten worden vanuit het NMC aangeboden en gecoördineerd.

Basisonderwijs

Op de website van het NMC staat een overzicht van de educatieve activiteiten die voor het basisonderwijs geschikt zijn.

De gidsengroep van onze IVN afdeling draagt zorg voor leerpaden voor scholieren, geeft gastlessen en begeleidt (onderzoeks)activiteiten rond een thema. Maatwerkprogramma’s zijn daarbij mogelijk

Voortgezet onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs biedt het NMC verschillende lesprogramma’s aan. Dit zijn vaak maatwerkprogramma’s die in samenspraak met de school worden opgezet en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de Milieu-Actie-Dagen, Veldwerk en verschillende Onderzoek & Ontwerp-opdrachten over waterkwaliteit, biodiversiteit en meetinstrumenten. Ook hierbij begeleiden vrijwilligers van IVN Weert e.o. de activiteiten.

Aanmelding voor alle aangeboden natuuractiviteiten loopt via het NMC: tel. 0495-524893, e-mail info@nmcweert.nl. Kijk vooral op de website onder het kopje ‘onderwijs’ op welke manier men zich als school het beste aan kan melden, dit kan namelijk per aangeboden activiteit verschillen.