Overige informatie

IVN Weert e.o. is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee kan men gebruik maken van belastingvoordelen bij o.a. schenkingen en erfenissen. Leden en donateurs kunnen de contributie/ gift aftrekken van de inkomstenbelasting.
Bij deze erkenning horen een aantal verplichtingen t.a.v. de openbaarheid, door publicatie van een aantal gegevens.
Een aantal gegevens staan op andere pagina’s van deze website. Hier staan een aantal toevoegingen.

Statutaire naam: IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Weert en omstreken

Werknaam: IVN Weert e.o.

Bezoekadres/postadres:
Geurtsvenweg 4
6006 SN  Weert

e-mail adres: secretariaat@ivnweert.nl

website: www.ivnweert.nl

Bankrekening: NL02 RABO 0149 9047 89 t.n.v. IVN, Afdeling Weert e.o. Natuurbescherming Educatie

Fiscaal nummer/RSIN: 8029.71.428

K.v.K. nummer: 40176894

Een overzicht van de ANBI gegevens:
anbi_documentatie_IVNWeert