Nieuwsbrief

Het bestuur houdt door middel van een digitale nieuwsbrief de leden en andere belangstellenden op de hoogte van de gang van zaken binnen de vereniging. De laatste kun je hier inzien, door er op te klikken.

Nieuwsbrief juni 2023

Daarnaast ontvangen de leden elk kwartaal het verenigingsblad de “INFO”.