Organisatie & Beleid

Statuten en Huishoudelijk reglement IVN Weert e.o.

Algemene informatie:

Korte naam: IVN Weert e.o.

Officiële naam verenigingsnaam: IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, afdeling Weert en Omstreken.

Adres (tevens postadres): Geurtsvenweg 4, 6006SN Weert.

Email: secretariaat@ivnweert.nl

KvK:

RSIN/ fiscaal nr: 802971428

Bankrekening:NL02 RABO 0149 9047 89

Statuten en huishoudelijk reglement.
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de webpagina met die naam.

Veiligheid en privacy.

Bij IVN Weert e.o. hebben we veel aandacht voor respectvol met elkaar omgaan. Veiligheid – ook de sociale -is voor ons een belangrijk punt. Dat geldt voor onze leden, maar ook de deelnemers aan activiteiten.  Ook gaan we vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
De afspraken hierover kunt u vinden resp. bij de pagina’s Omgangsregels en Privacy-beleid.
Vragen en klachten op dit gebied kunt u melden bij het bestuur via secretariaat@ivnweert.nl. U kunt daarmee ook terecht bij onze  vertrouwenspersonen en functionarissen  gegevensbescherming.  Dit zijn Jan Aarts janaarts1948@gmail.com of Ine van Woensel ine.vanwoensel@icloud.com

ANBI

IVN Weert e.o. is bij is bij de Belastingdienst erkend als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI) en kan daarmee gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en afdracht van energiebelasting. Leden en donateurs kunnen hun contributie/donatie aan een ANBI aftrekken van de inkomstenbelasting.