Omgang en privacy

IVN Weert e.o. staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de omgangsregels, zoals we die binnen onze IVN-afdeling hanteren.

Wij respecteren je persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het privacy-statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Vertrouwenspersoon en Functionaris Gegevensbescherming

IVN Weert e.o. heeft twee vertrouwenspersonen en Functionarissen Gegevensbescherming (FG).
Het zijn:

Jan Aarts: janaarts1948@gmail.com
Ine van Woensel: ine.vanwoensel@icloud.com

Je kunt bij hen terecht als je binnen de vereniging en haar activiteiten geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag. Zij kunnen je opvangen en  helpen om het bespreekbaar te maken en op te lossen.
Als Functionaris Gegevensbescherming helpen zij je graag met eventuele vragen m.b.t. de privacy-regels

 

Klik hier voor privacy statement 20 april 2023

Klik hier voor omgangsregels en gedragscode 20 april 2023