Zoogdieren

De zoogdierenwerkgroep heeft tot doel om zoogdierenonderzoek door en voor vrijwilligers te stimuleren en mogelijk te maken. Daarnaast worden er ook inventarisaties uitgevoerd en/of gegevens geleverd aan overheden en andere belanghebbenden. Verder wordt er actief gewerkt aan bescherming van zoogdieren en het geven van informatie en educatie.

De zoogdierenwerkgroep vergadert vanaf september 2022 elke 2e dinsdag van de maand.

De groep voert inventarisaties cq. onderzoeken uit in faunapassages, vleermuizenkelders, woonwijken en natuurgebieden.
Op dit moment zijn we ook bezig met een wetenschappelijk onderzoek: ‘Mensen en bevers als grenzenbouwers en -brekers: een meersoorten-etnografie aan rivieren de Dommel en Keersop’. Dit doen we samen met een promovendus van de Radboud University te Nijmegen. Dit project gaat 4 jaar duren.

Monitoren

De uiteenlopende leefwijze van zoogdieren vraagt om uiteenlopende manieren van observeren. Gedacht moet worden aan het inzetten van een batdetector, het verzamelen van loopsporen, het tellen van nesten, het inzetten van een struikrover of een cameraval en soms ook vangen (en loslaten) van dieren. Het monitoren gebeurt waar mogelijk op basis van een wetenschappelijk verantwoord protocol en altijd in samenwerking met een terreinbeherende organisatie zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, gemeente Valkenswaard en/of gemeente Waalre.

Voorbeelden van monitoring:

Bescherming

Daar waar uit gegevens blijkt dat een zoogdier een steuntje in de rug kan gebruiken kijken we hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, bijvoorbeeld door anderen daarover te adviseren of door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Meer informatie

Stuur een email naar Jan Schutjes, j.schutjes@upcmail.nl.

steenmarter

Naar overzicht werkgroepen