Vogels

De vogelwerkgroep vergadert elke 1e dinsdag van de maand en heeft elke 3e zondag van de maand een vogelwandeling voor de eigen werkgroepleden. De groep voert inventarisaties uit in een aantal natuurgebieden rondom Valkenswaard en verzorgt ook de speciale vogelwandelingen en vogelcursussen.

vogelcursus IVN Valkenswaard-Waalre

In maart 2012 is een Tuinvogelproject begonnen waarbij de deelnemers doorgeven welke vogels in hun eigen tuin voorkomen. Er is geteld tot in het voorjaar van 2015. Begin 2017 is een uitgebreid rapport met de resultaten verschenen, gemaakt door René van Gompel.

In maart 2018 is gestart met Vogels dichtbij, een reeks vogelbeschrijvingen in het afdelingsblad en op deze website. Regelmatig komt er een nieuwe beschrijving bij, van een vogelsoort die in onze eigen regio voorkomt.

Bij de Keersopperbeemden is in 2021 een oeverzwaluwwand aangelegd, onderdeel van de natuurcompensatie t.g.v. de aanleg van de nieuwe N69. De wand en het gebied eromheen worden beheerd door Staatsbosbeheer. Leden van de Vogelwerkgroep gaan de wand monitoren en onderhouden. Hopelijk kunnen in het voorjaar van 2023 de eerste oeverzwaluwen begroet worden.

Elk jaar worden enkele vogelwandelingen voor publiek gepland. Meedoen is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig.
De data voor 2024:
31 maart – Vogelwandeling in de Malpie (Op zoek naar de blauwborst)
28 april – Vogelwandeling in het Leenderbos / Oasegebied (Zijn alle vogels weer terug?)
9 juni – Vogelwandeling over de Grote Heide (Kom mee naar buiten voor de wielewaal)
5 juli – Avondwandeling op de Grote Heide (Op zoek naar de nachtzwaluw)

Lees ook de verslagen!

Een greep uit de inventarisaties:

Mail voor meer informatie over de vogelwerkgroep naar Maarten-Jan van den Braak: mj.vandenbraak58@gmail.com.

Eurobirdwatch IVN Valkenswaard-Waalre

Naar overzicht werkgroepen