Opslag

Opslag

Valkenswaard-Waalre 1 januari 2022

 

Natuurweetje gepubliceerd op 10 januari 2021

Opslag, daar kan heel verschillend op gereageerd worden. Het hangt er maar vanaf om welke opslag het gaat. Als het uitkering, loon of salaris betreft is er geen bezwaar tegen. Maar als het over een boete, nota of belasting gaat dan is het beslist weinig welkom. Zo is het ook met opslag in de natuurlijke omgeving. Als het in het landbouwgebied, park of stijltuin is dan is daar meestal weinig enthousiasme over en wordt het al gauw “onkruid” genoemd. Maar wanneer het in een natuurtuin, voedselbos of reservaat gaat kan er in veel gevallen positief op gereageerd worden. Tenzij het een invasieve exoot is zoals er steeds meer vanuit de rest van de wereld geïmporteerd worden of met klimaat verandering meekomen. Bekend zijn wat dat betreft tegenwoordig de diverse Aziatische Duizendknopen.

Onder opslag wordt van oudsher iedere spontaan verschenen boom of struik verstaan. De rest van alle onbedoeld aanwezige planten valt dan onder het begrip onkruid. Maar in feite behoren ze allemaal tot dezelfde categorie van het in beginsel ongewenste maar misschien bij nader inzien toch toegelaten plantaardig groeisel. Eigenlijk zijn het allemaal verrassingen. Daarmee passen ze vaak dan ook goed in de laatste maanden van het jaar. Om er in het komende jaar al dan niet dankbaar gebruik van te kunnen maken.

Aanleiding voor deze inleiding zijn een aantal tevoren in de tuin nog niet eerder gesignaleerde plantaardige gasten. Momenteel worden ze getolereerd maar het is nu afwachten of ze definitief mogen blijven. Herkenning, groeiplaats en functie moeten nu nader bekeken worden.

opslag van sneeuwbes, taxus en klimop

Links: Opslag van Sneeuwbes; rechts: opslag van taxus en klimop

Om te beginnen ligt er dan de vraag “wat is het en wat kan het worden”. Vervolgens moet de groeiplaats daarmee in verband gebracht worden. Daarmee hangt een eventuele functie ook samen. Het is duidelijk dat bij de eerste test van het gemengde blauwgroen en wit er sprake is van uitgroei uit de uitlopers van het wortelstelsel van de Gewone Sneeuwbes. De moederstruik staat even verder juist bij de oude Gele Robiniaboom met vermoedelijk vleermuis bewoning onder de schors. Het wortelschot van de Sneeuwbes staat hier mooi aan de straat met daartussen de verdroogde Tuinjudaspenningen die door voorbijgangers graag meegenomen worden om de kamer te sieren. Dat mag want de zaden zijn er allang uitgevallen voor een hergroei hier volgend jaar. De conclusie kan zijn: Gewoon laten staan die nieuwe dragers van sneeuwwitte ronde vruchten.

De volgende test is wat complexer dankzij de gemengde samenstelling van de cluster die op een open plek naast het huis verrezen is. Juist bij de monding van de dakgootafvoer met periodieke watergift. Hier staan diverse bomen in wording zoals een Bonte Esdoorn, een Kersachtige, een als wortelopslag gegroeide Blauwe Regen en net voor de pijpmond nog een beginnende Rode Acer. Ze nemen nu de plaats in van een drietal sierheesters die hier wegens ouderdom het leven lieten. De Esdoorns zijn vermoedelijk als gevleugeld zaad via de afvoer hier beland en afkomstig van volwassen bomen elders in de tuin. Enkele jaren laten staan lijkt verantwoord.

De derde test vindt plaats in een donkere groene hoek waar met opzet de opkomende nieuwe begroeiing met rust is gelaten. Hier waren enkele gestorven sierstruiken verwijderd. Die worden nu opgevolgd door Grootbladige Klimop en Taxus baccata. Een natuurlijke opvulling en als gevolg van de belendende tuin acceptabel en passend.

Zo is er dus op enkele plaatsen een mix van wortelopslag met daarnaast ook verjonging uit zaad die tot deze overwegingen heeft geleid.

Jan van Twisk,
Waalre, 10-1-2021

Meer natuurweetjes

Deel deze pagina