lezing Waalre Groote heide kop 3op1 Landschap

Leerzame lezing over Waalre en de Groote Heide

Valkenswaard-Waalre 2 september 2023

Aan het feestjaar Waalre100 wil onze afdeling graag bijdragen. Educatie is een van onze hoofddoelen. Daar past prima een lezing bij over de (natuur)geschiedenis van Waalre, Aalst en de omliggende gebieden.

uitzicht bij de Volmolen 4op3

Zodoende zijn we op zaterdagmiddag 2 september te gast op één van de mooiste plekjes in de buurt. Op de grens van de gemeenten Waalre en Bergeijk ligt aan de Dommel de Volmolen. Tegenwoordig dient hier de waterkracht voor energie-opwekking.

Van IJstijd tot na de Middeleeuwen

De eerste helft van de middag wordt gevuld door Cor de Jong. Hij weet de vroege geschiedenis van deze regio tot leven te brengen met allerlei weetjes en details. Hoogtekaarten laten zien hoeveel uitgebreider het beekdal van de Dommel is, vergeleken met het Tongelreepdal. Hoewel in onze gemeente de vroegste sporen van bewoning rond Aalst zijn aangetroffen, is Waalre lang belangrijker geweest.

De jagers/verzamelaars, oude Kelten, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen: alles komt voorbij. En overal is iets interessants over te vertellen.

lezing Groote Heide 2 sept 4op3

Laatste 200 jaar

Na een korte pauze neemt Ben Putman het stokje over. Hij heeft net zoveel tijd nodig als Cor, hoewel hij slechts over de laatste eeuwen vertelt. In die tijd is de Kempen in een enorme stroomversnelling terecht gekomen. Als de nieuwste topografische kaarten naast 19e-eeuwse worden gelegd, blijkt de regio onherkenbaar veranderd.

De veranderingen in het landschap zijn helaas niet altijd positief te noemen. Het besef dat we moeten proberen het tij te keren, bestaat al lang (Club van Rome, 50 jaar geleden!). Rond die tijd inventariseerden IVN en KNNV de natuur in de omgeving en kwamen toen al tot de conclusie dat er actie nodig was om zoveel mogelijk van het oude Kempische landschap te redden.

Met de focus op de inzet van IVN Natuurwerkgroep Waalre, vertelt Ben over de werkzaamheden en plannen wat betreft de natuur in de gemeente. Plan Boom, vennenonderhoud en een nieuwe heidecorridor in de buurt van de Dirck van Hornelaan zijn hier voorbeelden van. In najaar en winter zetten zich elke week tientallen vrijwilligers in voor natuuronderhoud.

Volmolen

Naderhand is er nog gelegenheid om meer van de molen te zien. Ook daar is veel belangstelling voor.

Een leerzame en gezellige middag! Voor wie er niet bij kon zijn: er komt een tweede kans. Op zaterdag 14 oktober wordt de middag herhaald. Aanmelden is nog mogelijk. Doen!

Ontdek meer over

Deel deze pagina