14 oktober – Lezing over Waalre en de Groote Heide

Op 14 oktober 2023 verzorgt IVN Valkenswaard-Waalre een lezing over de historie van Waalre en de Groote Heide.
Dit is dezelfde lezing als op 2 september; deze middag was helemaal volgeboekt.

Waalre is onderdeel van het Groote Heidegebied dat ruim 6000 ha mooie natuur omvat. Dit geheel maakt ook weer deel uit van het grotere gebied de Kempen, die tot ver in België reiken. De historie van dit gebied gaat terug tot in de laatste ijstijd, ongeveer 13.000 jaar geleden. In een paar stappen lopen we door de tijd en laten de ontwikkelingen tot ongeveer 1850 zien: het begin van de industriële revolutie. Waalre heeft een rijke historie, die ver terug gaat tot het begin van 8e eeuw.

Waalre en Aalst waren in het begin van de 19e eeuw nog typisch Kempische dorpen met een coulissenlandschap en gehuchten met langgevelboerderijen. Zij vormden hechte gemeenschappen.
De schrale grond bood weinig mogelijkheden om de bevolkingsgroei op te kunnen vangen. Er waren wel voorbeelden van huisvlijt met textiel en andere nevenactiviteiten om de inkomsten op peil te krijgen.
De opkomst van de industrialisatie na 1850 heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van natuur en landschap. Die veranderingen in de laatste 100 jaar staan centraal in de lezing. Vooral in de landbouw hebben zich sindsdien veel veranderingen voltrokken die grote gevolgen hebben gehad voor de natuur.

In de 2e helft van de 19e eeuw werd er op meerdere plaatsen gestart met ontginningen en kwam kunstmest binnen bereik. Hierdoor namen de opbrengsten in de landbouw toe. Ook werden de beken gekanaliseerd om het water sneller af te voeren en hooilanden aan te leggen. De mechanisering en industrialisering boden meer mogelijkheden en zorgden voor nieuwe werkgelegenheid.

topotijdreis groote heide

Via Topo tijdreis nemen wij je mee door de laatste eeuw 1923 -2023 op het gebied van landbouw, infrastructuur, economie, natuurbeheer en landschap.
Op markante punten staan we stil en vergelijken we de gevolgen in een breder perspectief:

  • Gevolgen crisis 1929
  • Ontwikkeling van de landbouw na de jaren 50
  • Ingrepen in de infrastructuur en ruimtelijke ordening in de jaren 60 (aanleg A 67-High Tech Campus)
  • Bewustwording van natuurwaarde en milieu in de jaren 70 (Club van Rome)

Ook een vooruitblik op maatregelen, die nodig lijken om een zinvolle bijdrage te leveren aan de klimaattransitie, zal niet ontbreken.
Vooral waterbehoud, bosvernieuwing en gezondheid staan daarbij centraal.

Inleiders zijn Cor de Jong en Ben Putman.
De lezing vindt plaats in Energiecentrum De Volmolen en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De lezing is alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Waalre. Vooraf aanmelden is verplicht. Er is plaats voor 50 belangstellenden.

Aanmelden 14 okt.


Met dank aan sponsor:
Energiecentrum De Volmolen.

Alle activiteiten van IVN Valkenswaard-Waalre

routeaalsterheide_kopfoto_3op1 14 oktober 2023 - 14:00
Wanneer
zaterdag 14 oktober 2023 14:00
Waar
Energiecentrum De Volmolen
Molenstraat 60
5581 VK Waalre
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Maximaal aantal deelnemers: 50
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina