Werkgroepen

Binnen IVN Roermond e.o. zijn er momenteel acht werkgroepen aktief. Dit zijn de Plantenwerkgroep, de Vogelwerkgroep, de Vlinderwerkgroep, de Heidewerkgroep Leudal, de Natuurclub de Speurneuzen, de Fotowerkgroep, de Werkgroep Macrofauna en de Werkgroep Amfibiën en Reptielen.

Tevens zijn er verschillende commissies actief: de jeugdcommissie, de PR commissie en de programmacommissie.

Dit betekent echter niet dat we ons alleen tot deze werkgroepen en commissies willen beperken. Heeft u interesse om een andere werkgroep op te zetten, neemt u dan kontakt op met ons bestuur.

IVN Roermond e.o. stelt ieder jaar een algemeen jaarprogramma op. Daarnaast hebben de meeste werkgroepen ook hun eigen programma.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt het Jaarverslag gepresenteerd.

Jaarprogramma 2022 - algemeen

Jaarprogramma 2020

Jaarprogramma 2019

Jaarprogramma 2018

roermond_jaarprogramma_2017.pdf

roermond_jaarprogramma_2016.pdf