Werkgroepen

Binnen het IVN Roermond zijn er momenteel vijf werkgroepen aktief. Dit zijn de Plantenwerkgroep, de Vogelwerkgroep, de Vlinderwerkgroep, de Heidewerkgroep Leudal en de Natuurclub de Speurneuzen.

Tevens zijn er verschillende commissies actief: de jeugdcommissie, de PR commissie en de programmacommissie.

Dit betekent echter niet dat we ons alleen tot deze werkgroepen en commissies willen beperken. Heeft u interesse om een andere werkgroep op te zetten, neemt u dan kontakt op met ons bestuur.

Het IVN Roermond stelt ieder jaar een algemeen jaarprogramma op. Daarnaast hebben de meeste werkgroepen ook hun eigen programma.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt het Jaarverslag gepresenteerd.

roermond_jaarprogramma_2017.pdf
roermond_jaarprogramma_2017_vogelwerkgroep.pdf
roermond_jaarprogramma_2017_plantenwerkgroep.pdf
roermond_jaarprogramma_2016.pdf
roermond_jaarprogramma_2016_vogelwerkgroep.pdf
roermond_jaarprogramma_2016_plantenwerkgroep.pdf
roermond_jaarprogramma_2016_speurneuzen.pdf
roermond_jaarverslag_2015.pdf