Conona-update

Verenigingsactiviteiten worden weer opgepakt!

Roermond e.o. 4 februari 2022

Beste IVN-er,

Vanaf 26 januari zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. De algemene basisregels (zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden, handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuis blijven en laten testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie) blijven van kracht. Daarnaast is een mondkapje en het coronatoegangsbewijs op meerdere plekken verplicht.

Wij kunnen dus de verenigingsactiviteiten weer oppakken.

Concreet betekent dit:

Algemeen
Alle voor publiek toegankelijke plekken, binnen en buiten, zijn onder voorwaarden open van 05:00 tot 22:00 uur.

Buitenactiviteiten
Buitenactiviteiten zijn toegestaan met in achtneming van de algemene basisregels.

Binnenactiviteiten
Vrijwilligersbijeenkomsten, -vergaderingen en –trainingen op groepsniveau zijn mogelijk als het nodig is fysiek bijeen te komen. Beperk waar mogelijk het aantal personen. Het mondkapje en 1,5 meter afstand is verplicht bij binnenbijeenkomsten. Kan een cursus, vergadering of training online? Dan is dat de beste keuze om het aantal contacten te beperken.

Volg altijd het advies op van de locatie-eigenaar. Voor verschillende locaties is een Corona Toegangsbewijs verplicht.

Wanneer je een activiteit met kinderen op scholen organiseert, is de school verantwoordelijk en kun je het beste met hen afstemmen wat zij haalbaar/toelaatbaar vinden.

 

Wanneer er weer wijzigingen zijn zullen wij hiervan melding maken.

 

Met vriendelijke groeten,
Peter kessing
Voorzitter

Deel deze pagina