Groene camera

Winnaar Groene Camera Trofee 2016

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 6 februari is uit de beste 10 inzendingen van 2016 een winnaar gekozen door de aanwezige leden. Met dubbel zoveel stemmen als de nummer 2 werd de onderstaande landschapsfoto van Anita van der Schuit gekozen als winnaar.

Winnaar Groene Camera Trofee 2016

Hieronder een collage van de 10 genomineerde foto's voor de Groene Camera Trofee 2016:

Genomineerden Groene Camera Trofee 2016

Tijdens de uitvoering van onze activiteiten worden dikwijls door onze leden fraaie foto’s gemaakt.
Het bestuur heeft nu besloten een jaarlijkse prijs beschikbaar te stellen onder de leden van IVN Roermond e.o. voor de beste foto van het jaar. De foto moet betrekking hebben op een van onze activiteiten die gedurende het jaar zijn georganiseerd.

De foto’s kunnen het gehele jaar door toegestuurd worden naar onze fotomaster: fotomaster@ivnroermond.nl o.v.v. De Groene Camera Trofee.
De fotomaster zal er voor zorgen, dat de opnames op de website zullen worden geplaatst.

Tijdens de jaarvergaderingen die steeds in januari gehouden worden zal de prijswinnaar  van het afgelopen jaar bekend gemaakt worden.

Voor eventuele nadere informatie kunt U terecht bij een van onze bestuursleden.

Naar de inzendingen voor 2016 >>>

Voor de duidelijkheid:
Iedere inzender geeft IVN Roermond e.o. tevens het recht om ingezonden foto's op haar eigen website en in haar eigen publicaties en persberichten vrij te gebruiken. Natuurlijk zal IVN Roermond e.o. de foto's niet aan andere instellingen dan het IVN ter beschikking stellen c.q. verkopen!