Over ons

Waarom IVN?

IVN Maastricht werkt mee aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur bichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema's zoals voeding, gezondheid en energie.

Het werk van IVN’ers (een groot aantal vrijwilligers, ondersteunt door beroepskrachten) bestaat uit een breed scala aan activiteiten, diensten en producten. Vaak in samenwerking met partners die ook actief zijn op het gebied van natuur- en milieueducatie en communicatie. IVN richt zich op alle leeftijdsgroepen en biedt een breed scala aan natuurexcursies, cursussen, workshops en lezingen. Bovendien worden er regelmatig boekjes met wandel- en fietsroutes uitgegeven.

De landelijke vereniging bestaat uit 170 lokale afdelingen waarvan IVN Maastricht er een is. In totaal zijn er ongeveer 20.000 leden actief. De afdelingen werken samen in regio's. Limburg is opgesplitst in 5 regio’s.

Vrijwilligers

IVN Maastricht is een vrijwilligersorganisatie, dat betekent dat de vereniging volledig steunt op de vrijwillige, actieve inzet van haar leden. Zonder actieve leden geen IVN! Gelukkig kan IVN Maastricht rekenen op een flinke groep actieve leden. Het werk dat zij verrichten varieert van het organiseren en begeleiden van educatieve activiteiten tot het rondbrengen van het verenigingsblad 'Humus'. 

Als vereniging proberen we onze actieve leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we door middel van :
> begeleiding door eigen mensen met veel kennis en ervaring;
> vergoeding van gemaakte onkosten;
> mogelijkheden voor het volgen van cursussen en (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten; 
> verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid;
> gezamenlijke activiteiten voor onze actieve leden zoals de nieuwjaarswandeling, de jaarlijkse actieve ledendag of bijzondere excursies.

We kunnen altijd actieve mensen gebruiken. Hier volgt een kleine selectie van de vele mogelijkheden :
> meedoen aan een van onze werkgroepen;
> meehelpen met het organiseren van onze educatieve activiteiten (excursies, cursussen, lezingen, publicaties of projecten)
> opzetten en coördineren van natuuractiviteiten voor de Jekerdal-scharrelkids; 
> meehelpen met de organisatie zoals het bestuur, het verenigingsblad 'Humus', PR of website. 

Actief worden bij IVN Maastricht ? 
Neem contact op met Carlo Poolen, e-mail: ivn.maastricht@home.nl
of met een van de coördinatoren van de werkgroepen.