Lid worden

Wilt u samen met ons de natuur van dichtbij beleven? Geef u dan op als lid van IVN, waarvan de afdeling Maastricht onderdeel is. U bent dan lid van IVN en aangesloten bij de afdeling Maastricht.

Contributie

1) € 24,- per jaar:
IVN-lid (en aangesloten bij afdeling Maastricht)

inclusief tijdschrift 'Mens en Natuur' (4x) + afdelingsblad 'Humus' (3x)

2) € 39,50 per jaar:
IVN-lid (en aangesloten bij afdeling Maastricht)

inclusief tijdschrift 'Mens en Natuur' (4x) + afdelingsblad 'Humus' (3x)
+ abonnement tijdschrift 'de Natuurgids' (6x)

3) € 5,- per jaar:
Huisgenoot-lid (enkel in combinatie met 1 of 2)
of jeugd-, jongeren-, studentlid

Kies uit de verschillende mogelijkheden en maak het bijbehorend bedrag over naar ING Bank rekeningnummer NL05 INGB 0002 4052 39 t.n.v. IVN afdeling Maastricht. Met vermelding van uw N.A.W. gegevens en het gewenste lidmaatschap.

Heeft u nog vragen over het lidmaatschap, dan kunt u altijd terecht bij onze secretaris
Carlo Poolen.
Telefoon: 043-3626261
E-mail: ivn.maastricht@home.nl

Donaties

Wilt u geen lid van onze vereniging zijn, maar ons wel financieel steunen? Dat kan! Maak minimaal € 15,- over op bovenstaande rekening onder vermelding van donatie. U ontvangt dan 3x per jaar ons afdelingsblad 'Humus'. Echter, u heeft geen stemrecht en u krijgt geen korting op IVN-cursussen en andere IVN-activiteiten.