Werkgroep Excursies

Werkgroep Excursies

Coördinator gevraagd!

Contactpersoon op dit moment is Elly Giltjes (ellygiltjes@hotmail.com). Samen met Louis van Staden coördineert zij de werkgroep. 
Per 1 januari 2019 stoppen zij met dit werk. IVN-Twiske is dus op zoek naar een opvolger voor dit coördinatorschap. Wie deze taak op zich wil nemen of vragen over de werkzaamheden heeft, kan contact opnemen via bovenstaand mailadres of met het bestuur. Elly en Louis zullen de nieuwe coördinator inwerken.

De werkgroep bestaat uit IVN gidsen van IVN Twiske, die jaarlijks een aantal excursies en een enkele lezing organiseren in het Twiske. Daarnaast worden er elk jaar door gidsen van buitenaf een aantal excursies en/of een workshop gegeven op een specifiek deelterrein, waar binnen de afdeling onvoldoende deskundigheid over aanwezig is.

Doel van al die activiteiten is het publiek rondom het Twiske (Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Amsterdam) te laten kennismaken met de hoge natuurwaarden van het recreatiegebied het Twiske.

Daarnaast geeft de werkgroep adviezen aan het Bestuur van het IVN Twiske over het natuurbeleid van de afdeling.

Jaarlijks is er in het najaar één overlegvergadering, waarin het afgelopen jaar wordt geëvalueerd en een plan wordt gemaakt voor het komende jaar. De leden van de werkgroep zijn: Jan van Emaus, André de Graaf, Martelly Krielen, Lidy Ridder, Louis van Staden, Jan van Steijn en Henk Strijker

In 2017 waren er 17 excursies zoals blijkt uit het jaarverslag hieronder.

Als iemand een idee heeft voor een nieuwe excursie neem dan contact op met de coördinator, dan kan besproken worden of deze excursie het komende jaar kan worden georganiseerd.

Jaarverslag 2017

In 2017 waren er 17 excursies. 

De ruggengraat van het excursieprogramma werd gevormd door de 11 wandelingen van Henk Strijker. 
Nieuw waren de twee wintervogels fietsexcursies onder leiding van Jan van Emaus. Maar ook de overige excursies zoals de vroege vogel excursie onder leiding van Martelly Krielen, de workshop natuurfotografie (Jan Rijnders), de vleermuizen excursie (Jan Boshamer) en de fietsexcursies (Elly Giltjes en Louis van Staden) trokken voldoende deelnemers.

Al met al een gevarieerd aanbod, maar wij blijven open staan voor nieuwe excursies.

Met vriendelijke groet, Elly Giltjes en Louis van Staden