Vogelwerkgroep

Coördinator is Jan van Emaus (vogelwerkgroep@ivntwiske.nl)

De vogelwerkgroep van IVN-Twiske is aangesloten bij de Zaanse Vogelwacht en houdt broedvogeltellingen en wintertellingen in Het Twiske. Het verrichten van de broedvogeltellingen is een intensieve klus waar meerdere clusters van werkgroepleden zich in diverse deelgebieden mee bezig houden. Van half maart t/m eind juni moet er 1x per 2 weken een uur voor zonsopgang gestart worden met tellen. Met de gegevens van de broedvogeltellingen wordt het belang van Het Twiske voor Natura 2000 inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn invloeden van evenementen en beheer op de vogelstand zichtbaar te maken. Ook de resultaten van de wintertellingen geven een goed beeld van het belang van Het Twiske in het kader van Natura 2000. De tellingen van wintervogels vinden 1x per maand plaats. Alle waarnemingen van de vogelwerkgroep worden tevens doorgegeven aan SOVON.

De werkgroep vergadert 2x per jaar en onderneemt een aantal excursies met elkaar naar voor vogelaars interssante gebieden.

Daarnaast verzorgen een aantal leden van de vogelwerkgroep Vroege vogelexcursies en Fietsexcursies in Het Twiske. Tijdens deze excursies gaat de telescoopkijker uiteraard mee om de vogels goed in beeld te krijgen.