ANBI stukken IVN Twiske

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, Afdeling Twiske (IVN Twiske) heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting een algemeen nut beogende instelling is die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen nut. IVN Twiske is daarom vrijgesteld van het betalen van erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Donateurs van IVN Twiske mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en IVN Twiske de gift vastleggen in een overeenkomst. De voorwaarden daarvoor kunt u hier vinden. De belastingdienst heeft aan de ANBI-status een aantal voorwaarden gesteld. Die kunt u hier nalezen.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.

Jaarverslag 2022

jaarrekening 2022

Beleidsplan 2023

RSIN:     8160.48.496
KvK:       40538481
email:   secretaris@ivntwiske.nl