Van de bestuurstafel: Bouwplannen nieuwe Zorgboerderij De Marsen en nieuwe IVN Twiske website

Twiske 7 maart 2023

Wie de lokale en regionale media volgt, heeft misschien gehoord of gelezen dat Hart voor Het Twiske ageert tegen de bouwplannen bij zorgboerderij De Marsen. Al heel lang wordt er daar gewacht op het kunnen bouwen van zorgappartementjes voor de zorgcliënten (hulpboeren) die daar op dit moment dagbesteding hebben. Waar wij, als IVN-Twiske, in het verleden acties van HvhT steunden (bezwaar tegen festivals en een camping bij de Twiskehaven) staan wij als bestuur niet achter de huidige protesten. IVN-Twiske heeft zich uitgesproken tegen recreatieve overnachtingen. Dat is bij de zorg appartementjes niet het geval. Er wordt gebouwd op het grondgebied dat buiten de Natura 2000 valt. Er wordt geen natuur aan het gebied onttrokken. Er is geen sprake van geluidshinder, geen sprake van lichtvervuiling, geen sprake van ‘bij nacht en ontij’ thuis komen. De hulpboeren liggen ’s avonds al vroeg in bed en hebben juist behoefte aan een prikkelarme omgeving. Het argument van HvhT over stikstofuitstoot door extra verkeersbewegingen is niet valide. De circa 20 hulpboeren zullen namelijk niet meer dagelijks gehaald en gebracht hoeven te worden, waardoor juist minder stikstofuitstoot.
Wetende dat veel IVN-leden de petitie (tegen camping en festivals) van HvhT getekend hebben, informeren wij jullie hierbij over het standpunt van het bestuur van IVN-Twiske.
Het is aan ieder lid van IVN-Twiske afzonderlijk de keuze om wel of niet mee te gaan in protesten tegen de bouwplannen bij de zorgboerderij.  Het bestuur van IVN-Twiske doet dit niet en is voorstander dat er zorg gaat worden geboden voor mensen die dat zo ernstig behoeven, waarbij noch natuur- noch milieu-(wwwwaarden worden geschonden, en er qua stikstofuitstoot eerder sprake is van vermindering mede doordat er prefab wordt gebouwd.

Na enige aanloopproblemen is de nieuwe IVN Twiske website(www.ivntwiske.nl) nu live. Voor de beheerders is de nieuwe web-omgeving een stuk prettiger werken geworden. Zo kunnen we bij herhalende activiteiten alle data opnemen en schuift deze vanzelf op in het activiteitenoverzicht. Voor de bezoeker is dat fijn, zodat men data zelf ook kan inplannen als men wil meedoen. Ook kan er op meer criteria gezocht worden, indien gewenst. We zijn benieuwd want onze lezers van de nieuwe website vinden. Heb je tips of tops? Laat het ons weten via communicatie@ivntwiske.nl.

Deel deze pagina