Beheerplan Ratteneiland geactualiseerd Landschap

Beheerplan Ratteneiland geactualiseerd

Twiske 18 juni 2022

De natuur staat niet stil en is altijd in ontwikkeling. Dat is de kracht van de natuur! Maar…die successie kan ook een nadeel zijn wanneer het behoud van een bepaalde biotoop wordt nagestreefd.
Dit is op het Ratteneiland van toepassing.
In 2019 werd met Peter Mol (Landschap Noord-Holland) bekeken wat er aan het beheer/onderhoud van het Ratteneiland verbeterd kon worden. Het verdiepen  van de paddenpoel had prioriteit evenals het intensiever weghalen van jonge boompjes (houtopslag) uit het rietveld en jaarlijks zo’n 70% van het riet maaien en afvoeren. Dit alles om het rietveld goed drassig te houden.

Begin mei 2022 werd er met Peter Mol opnieuw geïnventariseerd hoe het Ratteneiland er nu voor staat. De inmiddels twee paddenpoelen voldoen goed met helder water en op zonnige windstille dagen veel libellen in de lucht. Het rietveld ziet er een stuk beter uit, veel boompjes zijn verwijderd. Alleen de ongewenste appelbes is heel hardnekkig en moeilijk weg te krijgen.
Verder was het ons niet gelukt om al het gemaaide riet weg te harken waardoor er een te dikke viltlaag was blijven liggen.

Het is vanaf nu dus zaak om het rietmaaisel zo snel mogelijk af te voeren zodat het gebied verschraalt en bloemen een betere kans hebben om te groeien en brandnetel en bramen minder overheersend worden. Om dit werk met meer mensen tegelijk te kunnen doen, o.a.  op de landelijke natuurwerkdag,  bleek uitbreiding van het aantal rietharken gewenst.

Voor het wegsteken van de appelbes hadden we meer  zeer scherpe spades nodig om goed en veilig te kunnen werken.

Dit nieuwe gereedschap is inmiddels aangeschaft via het “Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland”.
tw-ratteneiland gereedschap

In de verdere toekomst zou het mooi zijn om voor de oever aan de Breek een ‘golfbreker’ te herstellen. Hiermee wordt het opkomende waterriet beter beschermd tegen golfslag van de vele bootjes en bij noordelijke wind. Voor deze grotere klus wordt ingezet op een volgende subsidieaanvraag.
tw-breekoever

Ontdek meer over

Deel deze pagina