Werkgroep Natuurbeheer Insectenmuur/Insectenhotel

 

Werkgroep Insectenmuur/Insectenhotel

Tijdelijk coördinator is Lidy Ridder (lidyridder@ivntwiske.nl, 06-38227201)

In 2003 heeft deze werkgroep bij het voormalig bezoekerscentrum aan de Noorderlaaik in Het Twiske een insectenmuur gebouwd met als doel de solitaire bijtjes en wespen broedgelegenheid te bieden. Daarnaast is de muur een educatief middel om bezoekers te wijzen op het belang van deze ‘nuttige’ insecten. In april 2016 is de muur i.v.m. sluiting van het bezoekerscentrum verplaatst naar Zorgboerderij De Marsen. Daar vormt de muur onderdeel van het Scharrelerf voor Scharrelkids.

Taken van de werkgroep zijn het onderhoud aan de muur (teveel ongewenste plantengroei tegen gaan en het verzorgen van houtblokken met nestelgangen) en het geven van informatie bij de muur.
Hiervoor heeft de werkgroep ook folders ontwikkeld en geeft zij tips hoe men in de thuissituatie deze solitaire insecten hulp kan bieden.

Informatiebord  insectenmuur

Folder insectenhulp

Folder solitaire bijen en wespen

De Metselbij

De Behangersbij

Wie zin en tijd heeft om mee te helpen aan het onderhoud wordt gevraagd contact op te nemen met de contactpersoon.

In mei 2021 is er door de werkgroep een insectenhotel gebouwd in het bloemenlint in het sportpark in Landsmeer.

IVN Twiske heeft de gemeente Landsmeer gewezen op het belang van inheemse bloeiende bomen, struiken en planten. Om het belang van biodiversiteit aan te tonen hebben leden van IVN Twiske een insectenhotel gebouwd.

Dit informatiepaneel laat de samenhang tussen bloemen en solitaire bijen en wespen zien.
tw-infobord