Reglementen en ANBI stukken IVN Twiske

 

Huishoudelijk Reglement IVN Twiske

Bijlagen bij Huishoudelijk Reglement IVN-Twiske
A AVG
B Privacy Reglement
C Verwerkingsovereenkomsten (nog niet van toepassing)
D Protocol omgangsvormen
E ARBO en Veiligheid
E1 Veiligheidsinstructie activiteiten
E2 Calamiteitenkaart
E3 Inhoud verbandsdoos
E4 Instructies in geval van ernstig ongeval
E5 Instructies bij onweer
E6 Instructies bij tekenbeten
F Verzekeringen