Over IVN Twiske

Algemeen

IVN Twiske is in 1984 opgericht als afdeling van de landelijke organisatie IVN, hét Instituut voor Natuureducatie. Het werkgebied van IVN Twiske ligt m.n. in recreatie-natuurgebied Het Twiske, liggend tussen Landsmeer, Oostzaan, Amsterdam en Purmerend..

kaart als pdf-bestand 
Dit 650 ha. grote gebied neemt een unieke positie in binnen Waterland en heeft als enige recreatie- en natuurgebied in Nederland een Natura 2000 status. IVN-Twiske heeft diverse werkgroepen die zich met natuureducatie bezig houden. Doel is mensen bewuster maken van natuur, milieu en landschap in de directe leefomgeving.

Als thuisbasis maakt IVN-Twiske gebruik van de boerenhuiskamer bij zorgboerderij De Marsen, Pikpotweg 1, 1121 HZ Landsmeer (maar gelegen in Het Twiske). 

De leden van IVN-Twiske werken als vrijwilligers aan de doelstelling van de afdeling mee. Dit kan o.a. middels excursies, lezingen,  cursussen, kinderactiviteiten, veldonderzoek, natuurbeheer. Jaarlijks worden er door de diverse werkgroepen  activiteitenprogramma's samengesteld. Via folders en website worden deze verspreid. Via lokale media wordt tevens aandacht gevraagd voor de activiteiten.

Interesse in meer of minder actieve betrokkenheid? Neem contact op met het bestuur of een coördinator van een werkgroep. Uw betrokkenheid wordt zeer op prijs gesteld.

Samenwerking met "Hart voor Twiske"

De besturen van "IVN-Twiske" en "Hart voor Twiske" hebben besloten de krachten te bundelen in het weren van grootschalige festivals in Het Twiske en het tegengaan van recreatieve overnachtingen in het gebied. Dit omdat deze activiteiten de natuurwaarden van Het Twiske schaden. 
Op de website "Hart voor het Twiske"treft u meer informatie over deze stichting aan.