Unieke collectie fossielen, mineralen en gesteenten

Zeer oude historie te bewonderen in het Mariet Kölgenpark

Ons IVN is in het gelukkige bezit van een unieke collectie fossielen, mineralen en gesteenten, overgenomen van de familie Beckers. De kinderen Beckers hebben na de dood van hun moeder, Ans Beckers, contact met ons opgenomen met het idee om boeken en deze collectie aan ons over te dragen.

De gesteenten zijn verzameld  door hun vader, Wiel Beckers. Wiel was een enthousiaste amateurarcheoloog, zat in de Archeologiewerkgroep van de Heemkundevereniging en zat ook in het bestuur van IVN De Oude Landgraaf.  De oudere leden van de afdeling hebben zeker nog mooie herinneringen aan Wiel. Het is dan ook een mooie geste van de kinderen om aan ons te denken bij de ter beschikking stellen van de gesteenten die Wiel liefdevol en vol geestdrift heeft verzameld.

Toen de collectie eenmaal bij ons op tafels lag, vroegen we ons af  wie ons kon vertellen wat we precies in  huis hadden. Er werd gezocht naar een deskundige en die werd gevonden in de persoon van Lei Nelissen, iemand die geologie als hobby heeft  en aan de slag is gegaan met het inventariseren van onze ‘stenen’.

Enkele vrijdagen achter elkaar is hij met onze mensen bezig geweest met het bekijken en bestuderen van de grote collectie.

Na afloop hiervan zegt hij het volgende:

De collectie is afkomstig uit de kalksteengroeven van Zuid-Limburg, uit de voormalige steenkoolmijnen en uit de hier aanwezige grindgroeven.

De gesteenten variëren in ouderdom. De oudste gesteenten zijn uit het Grind, die kunnen een ouderdom hebben van ca. 500 miljoen jaren. De gesteenten uit de steenkoolmijnen, het Carboon, ca. 300 miljoen jaren en de fossielen uit het Krijt hebben een ouderdom van ca. 70 miljoen jaren

De aanwezige vuursteen  is afkomstig uit het Krijt; hier kunnen we fossielen in aantreffen, o.a. zee-egels en schelpen.

Van dit alles is onze vereniging de trotse bezitter.

De mooie collectie is in door de vrijwilligers gemaakte  vitrines geplaatst.
Te bezichtigen in het IVN -gebouw.

De heer Nelissen is bereid gevonden er t.z.t. een lezing over de stenen en fossielen te houden.

Wij zullen dit bekend maken.