Terreinwerkgroep inheemse natuur en poel

Werkgroep Terrein: Heeft het beheer over ons terrein: Coördinator Jos Aerts 06-15924659.

Het terrein van IVN De Oude Landgraaf ligt aan de rand van de Brunssummerheide, het is dus schrale zandige heidegrond.

Het is bekend dat voedselarme grond de grootste diversiteit aan flora en dus ook aan fauna laat zien. We willen de grond dus voedselarm houden, niet bemesten en/of andere toevoegingen geven.

Vanaf 2012 hebben we het beheer over dit stuk grond. Aanvankelijk was de begroeiing monotoon. Er moest zich iets gaan ontwikkelen. In de jaren ervoor hadden planten waarschijnlijk geen kans gekregen, want op die plek was een druk bezochte speeltuin.

Terrein IVN de Oude Landgraaf 2012
Het terrein in 2012, voordat we er iets aan gedaan hadden.

We hebben de flora een handje geholpen door af en toe wat zelf gewonnen bloemenzaad uit te strooien  en de ontwikkeling werd met het jaar mooier.

Veel soorten zijn er nu en vaak bijzondere soorten en wat ook heel mooi is dat er bij bloemen ook insecten en vlinders horen en die zagen we ook hoe langer hoe meer, vooral op warme zonnige dagen is het een komen en gaan van allerlei beestjes.

Wat doen wij met deze mooie tuin? Loek Peters zaliger zei dat we daar moesten tuinieren met de handen in de broekzak. Soms hebben we echter de handen laten wapperen: er kwamen veel jonge boompjes en we wilden net de flora een kans geven. De strijd tegen de neiging van bosontwikkeling bestaat nog altijd en op die plekken waar sowieso veel schaduw is, door omstandigheden waar we niks aan kunnen veranderen, laten we de natuur z’n gang gaan en ook dat is de moeite waard om te bekijken. En daar is het bovendien een prettige schuilplaats voor dieren  geworden.

Het grootste gedeelte van de tuin bestaat uit een kleurige weelderige bloementuin. Alles is welkom, alleen als één soort de overhand dreigt te krijgen, grijpen we in. En maaien is ook nodig. De afgestorven biomassa zou de grond weer voedselarm maken en dat moeten we voorkomen.

Om wat soorten te noemen: de brem, een plant van zanderige voedselarme bodems, doet het bij ons zo goed dat we hem bijna de oorlog moeten verklaren. Soorten die wel welkom zijn en het ook goed doen zijn bijvoorbeeld duifkruid, beemdkroon, avondkoekoeksbloem, rolklaver, marjolein, hokjespeul, knoopkruid, koninginnekruid en nog veel meer. Deze trekken vlinders aan zoals bruin blauwtje, icarusblauwtje, koninginnepage, hooibeestje, oranje zandoogje, staartblauwtje en meer.

Onze wens om er een poel te maken, want dieren zoeken vaak water, kwam een paar jaar geleden in vervulling. Er kwam veel leven in, zelfs de vinpootsalamander hebben we mogen spotten. Het is jammer dat de poel nu even problematisch is omdat lisdodden zich een weg door de zeilondergrond hebben gebaand.

Om de amfibieën tegemoet te komen en ook vanwege de natuurlijke uitstraling hebben we in het najaar met hulp van het IKL een stapelmuur gebouwd. Wie weet wie er op af komt en welke vorm van leven zich er gaat settelen. We hebben er alle vertrouwen in dat deze toevoeging een grote aanwinst is voor onze tuin. En in het voorjaar is het mede dankzij sponsors gelukt om een nieuwe poel te realiseren.

De nieuwe poel in de beginfase.

De nieuwe poel in de beginfase

Én stapelmuur, én poel vormen een verrijking voor de planten- en dierenwereld op ons terrein.