Het bestuur van De Oude Landgraaf

 

Voorzitter:  Marianne Slangen
Waarnemend Schubertstraat 15
6371 LT Landgraaf
Tel.06 55733866
Secretaris: Mariet Kölgen
Onderstestraat 34
6415 PZ  Heerlen
tel. 045 – 5327618
Penningmeester: Jos Aerts
Lichtenbergerstraat 3a
6371 AS Landgraaf
tel. 06 15924659
Bestuursleden: Vacant
Secretariaat: Onderstestraat 34, 6415 PZ Heerlen
E-mail: ivnmarietkolgen@hetnet.nl