Paddenwerkgroep

Aanspreekpersoon: Fon Wachelder, tel. 06 4906 7997, fonwachelder@gmail.com

In de Paddenwerkgroep wordt in het voorjaar gewerkt aan het veilig overzetten van amfibieën, voornamelijk padden. Er zijn in Landgraaf verschillende locaties waar dat gebeurt. Omdat er veel mensen voor nodig zijn – in het voorjaar is men niet zelden weken achter elkaar iedere avond bezig – helpen ook steeds vrijwilligers van buiten de vereniging.  Iedereen kan zich dus melden bij Fon Wachelder, ook gedurende het jaar.

De voorbereidingen beginnen steeds vroeg. De vrijwilligers worden in het begin van het jaar geïnformeerd middels een gezellige info-avond. Voor de verschillende locaties afzonderlijk wordt een groepsapp aangemaakt, de manier om ervoor te zorgen dat steeds mensen aanwezig zijn. De groep is inmiddels zo actief dat er ieder duizenden amfibieën worden overgezet.

Na afloop van het seizoen volgt een afsluitingsavond. Beide bijeenkomsten vinden tegenwoordig plaats met IVN Ubach over Worms samen. Ook in dit gebied worden padden overgezet.

Paddenshirt

Salamander

PaddenwrkgroepPaddenwerkgroepPaddenbord