Jeugdwerkgroep

Coördinator:  Wim de Kan tel.06 22988137.
Leen van de werkgroep:Annie Boekestijn, Henny Esser, Finy Hofhuis en Mia Geraets.

In dit lopende jaar, 2021 dus, zijn we gestart met een Jeugdwerkgroep. Het eerste  wapenfeit was een actie met de bevers en welpen van Scouting St. Tarcisius uit Landgraaf. Op 17 mei was het zover: vrijwilligers van IVN De Oude Landgraaf en leiders en  jeugd van de scoutinggroep begaven zich in de avond naar de Bijenoase, gelegen op de heuvel tussen Voortstraat en Puddelerweg. Bijenoases werden enkele jaren geleden gemaakt in de 3 woonkernen van Landgraaf en in beheer gegeven aan natuurorganisaties. Deze bijenoase is in beheer van IVN De Oude Landgraaf.

De activiteit bestond uit het zaaien van wilde bloemen in deze oase, bloemen waarvan de bijen zouden kunnen genieten in de toekomst. Want de bijen hebben het zwaar en bijen kunnen we niet missen. Nadat de grond met een graver voorbewerkt was, kwam er goede aarde op en werd het zaad uitgespreid.  Een gezamenlijke actie was het en als het aan beide verenigingen ligt, komen er nog meer gezamenlijke acties.

De activiteiten van de Jeugdwerkgroep in 2022
Op BSO ’t Valder was er twee keer een kennismaking met vogels. Eerst mochten de kindertjes zich uitleven op de speelplaats door al wapperend met de armen te “vliegen” onder het rennen.
Ze konden opgezette vogels van dichtbij observeren en bevoelen cq aaien. Ook kregen onderdelen als snavel, vleugels en staart aandacht. Het geluid van het koolmeesje werd beluisterd.
We gaven adviezen over het plaatsen van nestkastjes en verkochten ook > een nestkastje. Al met al een succes en werd om herhaling gevraagd voor 2023.

Kennismaken met padden, verzorgd door Fon
Scouting St.Tarcisius bevers en welpen met leiding en ouders.

Zaaidag bij Blije Bijen project, in april.
 Tussen de overgebleven planten werd eerst de aarde losgemaakt en daarna ingezaaid met inlands zaad.
Daarna naar ons home om onze natuurtuin met poelen te verkennen. Helaas waren nog geen kikkervisjes aanwezig en werd afgesproken om later de aanwezige dikkopjes te observeren. Dit is door  omstandigheden niet meer gelukt en houden ze tegoed voor 2023.

BSO ’t Valder, kriebeldiertjes in oktober.

 December:  Bespreking met Scouting Pius XII over beleid nestkastjes, evaluatie over de kastjes die door hen zijn opgehangen.
Mogelijk gaat de Scouting, Pius XII, Kakertsweg,  de nestkastjes in het Kapellerbos monitoren vanaf 2023.

De Blije Bijen

Initiatiefnemers van De Oude Landgraaf zijn Marianne Slangen en Wim de Kan.