Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep houdt zich op dit moment bezig met de inventarisatie van planten in de natuurgebieden Mandelanden en LOFAR van Het Drentse Landschap.

De werkgroep bestaat uit de leden

Jolijt Dijkstra
Wietze Koops
Jan Veldman
Jos Vink

De groep wordt begeleid door Jan Klooster van de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Van deze Werkgroep zijn Ben Hoentjen en Els Heijman ook van tijd tot tijd bij de inventarisaties aanwezig.

Verslagen van onze activiteiten en lijsten van de de gevonden planten vind je aan het eind van de gebiedsbeschrijvingen.

Contactpersoon van de werkgroep is Wietze Koops