Leg een bloemenweide aan

Wellicht in de loop van 2020 weer een nieuwe bestelronde, hou deze pagina in de gaten.
 

Eind 2018 is onze IVN afdeling een actie gestart om meer bloemenweides in tuinen van inwoners te krijgen. De dramatische situatie met de insectenstand was de directe aanleiding. Vooral bijen en vlinders hebben het zwaar te verduren. Inmiddels is dit besef algemeen geworden. Ook overheden zijn van plan om meer soortenrijkdom te creëren in wegbermen en langs slootkanten.

Het idee van IVN Borger-Odoorn was met name om de inwoners te stimuleren gedeeltes van hun tuin waar “zinloos gras” de overhand heeft om te toveren tot bloemrijke weiden.

Zo kunnen we zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het resultaat was verrassend. Tot nu toe hebben maar liefst 82 inwoners via IVN bloemenzaad besteld en is 8140 m2 ingezaaid. We zullen ook de komende  zomer op diverse plekken in de gemeente de resultaten kunnen zien.

De actie van IVN Borger-Odoorn wordt mogelijk ook in 2020 weer voortgezet.


Alle informatie over het hoe en wat van de aanleg en het onderhoud van een bloemenweide vindt u hier:

Aanleg en onderhoud bloemenweide