Biodiversiteit

(Foto: The Optimist)

IVN Borger-Odoorn heeft bevordering van de biodiversiteit in de gemeente als centraal thema voor heel veel van haar activiteiten. Dit vaak in overleg met de gemeente die eveneens aandacht heeft voor dit belangrijke thema. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten en diersoorten in ons ecosysteem. Ofwel hun specifieke plaats in de natuur.

Logo BODe gemeente is lid van de coalitie biodiversiteit en de gemeenteraad heeft de kadernota duurzame ontwikkeling vastgesteld waarin biodiversiteit een belangrijk thema is.

In 2015/2016 organiseerde de toen nog jonge IVN afdeling Borger-Odoorn de cursus Waar ik woon waarin biodiversiteit centraal stond.. In de jaren daarna zijn op dit terrein diverse activiteiten ontplooid zoals het omtoveren van delen van het openbaar groen in het dorp Valthe tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit.

In 2018 worden nestkastjes opgehangen en uitgedeeld aan inwoners. Dit om op een natuurlijke manier de strijd aan te gaan tegen de overlastgevende processierups. Ook wordt dit jaar de cursus permacultuur georganiseerd.

Nieuw in 2019

Wij willen meehelpen te voorkomen dat insecten door voedselgebrek dreigen te verdwijnen. Dat gaan we doen door tuinbezitters te stimuleren een deel van hun tuin in te zaaien met een zaadmengsel van  wilde bloemen. Dit is een meerjarig project met de naam Project 3Bees.