In Veilige handen bij IVN

IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige en persoonlijk altijd veilige omgeving gebeuren. Vandaar dat we aandacht besteden aan veiligheid binnen IVN. En nadenken over welke afspraken er gemaakt kunnen worden over de omgang met elkaar en zeker ook over de omgang met kwetsbare personen zoals kinderen, jeugdigen, ouderen en/of gehandicapten.

Voorop staat dat IVN-ers altijd respectvol met elkaar en anderen omgaan. Daarom willen we ongewenst gedrag voorkomen. Het is niet mogelijk alles via omgangsregels en afspraken uit te bannen. Een goed begin is om onderstaande document te gebruiken voor een open gesprek over het onderwerp tussen IVN’ers binnen een afdeling  of werkgroep. Op basis van dat gesprek kan preventief beleid worden ontwikkeld conform de documenten. Let op: document 4 ‘Protocol bij (een vermoeden van ) seksueel misbruik’ is landelijk beleid dat voor alle afdelingen geldt. Dit betekent dat (vermoedens van) seksueel misbruik altijd moeten worden gemeld bij de landelijke vertrouwenscommissie (en daarmee het Landelijk Bestuur); er wordt altijd melding gedaan bij de politie.

Gratis VOG

Onderdeel van de notitie is een bijlage over het aanvragen van een gratis ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Het Landelijk Bestuur – onderschreven door de Landelijke Raad – dringt er bij afdelingen zeer sterk op aan om voor alle vrijwilligers die werken met kinderen of andere kwetsbare personen een VOG aan te vragen en hiervan intern een goede administratie bij te houden. Voorheen kostte het aanvragen van een VOG geld, sinds kort is er een (nog tijdelijke) regeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor organisaties zoals IVN waardoor zij gratis VOG’s kunnen aanvragen voor hun vrijwilligers (zolang de gratis voorraad bij het Ministerie strekt!). In de bijlage bij de notitie staat beschreven hoe het proces verloopt.

Let op: deelname aan de gratis VOG-regeling is alleen mogelijk als de afdeling zelf preventiebeleid heeft geïmplementeerd en als het beschreven aanvraagproces volledig en correct wordt gevolgd.

Meldingsformulier integriteitsschending

Indien je een vermoeden hebt dat een medewerker of vrijwilliger van IVN Natuureducatie een integriteitsschending heeft gepleegd, vul dan onderstaand formulier in.