Natuurfotografie

Natuurfotografie
De werkgroep fotografie gaat elke eerste zondag van de maand op stap om al doende met elkaar betere natuurfoto's te maken. Iedereen is welkom om mee op stap te gaan. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de coördinator van de werkgroep, Arjan Saaltink

E-mail adres: info@ivnnatuurfotografieamersfoort.nl

De fotowerkgroep heeft een eigen website, deze is hier te vinden: www.ivnnatuurfotografieamersfoort.nl