Tiny Forest

Een minibos midden in de stad

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Inmiddels zijn er landelijk al meer dan 100 Tiny Forests aangelegd.

Hoe werkt het?

We maken gebruik van de Miyawaki-bosbouwmethode. Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 een methode om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen. Miyawaki legde ruim 1.700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar tot een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelde.

Bij het realiseren van een Tiny Forest maken we gebruik van een stappenplan. Intensief samenwerken met buurtbewoners, scholen, andere partijen in de buurt en de gemeente vormen hierin vaste elementen. Het doorlopen van het stappenplan duurt ongeveer een jaar. Aan het eind van het stappenplan draagt IVN het Tiny Forest over aan de gemeente, school en buurt.

Prijsindicatie

Stap Stap Subtotaal
1 Projectteam vormen €1500
2 Locatie vastleggen €1000
3 Betrekken buurt en school €2500
4 Planten bos €10.000
5 Bosbeheer en buitenles €1500
6 Educatie, gebruik en beleving €3500
7 Communicatie en PR €2000
  Totaal €22.000