Buurt vergroenen

Alle schoolpleinen op Schouwen-Duiveland worden groen

De groene revolutie Zeeland 2 oktober 2023

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft bekend gemaakt dat er budget wordt vrijgesteld om alle schoolpleinen op het eiland te vergroenen. Het plan richt zich op alle schoolpleinen van kinderdagverblijven en basisscholen en zet zich daarnaast in voor de ontwikkeling van schooltuinen. Een kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs en kinderopvang, NME Schouwen-Duiveland, IVN Natuureducatie, Sandee/Habo en de imkersvereniging Schouwen-Duiveland, zijn al twee jaar bezig met de voorbereidingen. De initiatiefnemers willen alle pleinen op het eiland binnen drie jaar vergroenen en fasegewijs schooltuinonderwijs invoeren.

Twee pilots
In 2024 wordt gestart met twee pilots. Een van die pilots vindt plaats in Zierikzee. Hier is het schoolplein van de Theo Thijssenschool vorig jaar al vergroend. In de pilot wordt ingezet op het aanleggen van een schooltuin op het naastgelegen terrein van het zorgcomplex van Zierik7. De andere pilot vindt plaats in Bruinisse waar de drie dorpsscholen gezamenlijk willen gaan schooltuinieren in de binnentuin van seniorencomplex Bruville. Daarnaast worden in Bruinisse dit jaar nog alle drie de schoolpleinen vergroend. Dit wordt opgepakt door IVN Natuureducatie. Vergroening in Bruinisse is hard nodig want de schoolpleinen zijn nog ‘stenen woestijnen’.

Maatschappelijk opgaaf
Van klimaatverandering, biodiversiteit, gezonde voeding en bewegen, global goals, agri-skills van de toekomst tot aan circulaire economie: het komt allemaal zichtbaar terug in de schooltuin én op het groene schoolplein. De activiteiten op het groene plein en de schooltuin worden geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Daarmee zorgen de initiatiefnemers ervoor dat het plan geen losstaand concept wordt, maar kan dienen als onderdeel van het huidige aanbod.

Buitenlessen
‘Door te kiezen voor zowel vergroening van het plein als voor het aanleggen van een schooltuin, heb je het beste uit twee werelden. Het groene plein is beschikbaar voor alle leerlingen en wordt veelal gebruikt om lekker op te spelen en ravotten én om buiten les te geven. Dit biedt een mooie opmaat naar het schooltuinjaar dat in groep 6/7 waar ze in 20 lessen meer leven over schooltuinieren’ aldus Janneke Donkers van NME Schouwen-Duiveland. ‘Door de vergroening terug te laten komen in het onderwijsaanbod van de school kunnen leerkrachten ook bewust gebruikmaken van het plein en het buitenleslokaal. Door de samenwerking met Vitaal Schouwen-Duiveland wordt ook beweging en gezondheid meegenomen. En door de schooltuinen aan te leggen in de buurt van ouderencomplexen stimuleren we contact tussen jong en oud. Kortom het mes snijdt aan vele kanten.’

Minder gepest

De vergroening breidt niet alleen de onderwijsmogelijkheden uit. Een groen schoolplein zorgt voor minder wateroverlast, doordat neerslag gemakkelijk weg kan stromen. Ook gaat het hittestress tegen, doordat bomen voor meer schaduw zorgen en de warmte minder wordt vastgehouden door tegels. Ook heeft het invloed op de leerlingen. Debby Boers van IVN: ‘buiten spelen in de natuur verhoogt de concentratie bij kinderen. Het draagt bij aan hun gezondheid en aan de groepsdynamiek: uit onderzoek blijkt dat op een groen schoolplein veel minder wordt gepest.’

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina